Права та обов'язки постачальників і споживачів визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і Господарським кодексами України, Правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання природного газу.

 

ПРАВА ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

-         укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

-         отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

-         на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

-         на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;

-         на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог цих Правил;

-          інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

ОБОВ`ЯЗКИ  ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

-         дотримуватись вимог  Правил постачання природного газу;

-         забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором постачання природного газу;

-         забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу;

-         в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

-         своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;

-         своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

-         дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

-         пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

-         створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

-         надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

-         у випадку ініціювання  виключення споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;

-         укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника;

- виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

ПРАВА СПОЖИВАЧА ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМ:

-         дотримуватись вимог  Правил постачання природного газу;

-         абезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

-         своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

-         здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

-         забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

-         самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

1.     порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

2.     відсутності споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;

3.     перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

4.     відсутності укладеного договору постачання природного газу;

5. інших випадках, передбачених цими Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 ОБОВ'ЯЗКИ СПОЖИВАЧА ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМ:

-         на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

-         на одночасне отримання природного газу від декількох постачальників на одну точку комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код, в одному розрахунковому періоді в порядку, встановленому пунктом 22 цього розділу, за умови укладення договору постачання природного газу з такими постачальниками та після укладення з ними угоди про алокацію відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи;

-         на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

-         самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

-         вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

-  інші права, передбачені  Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

 

Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

 

Споживач та постачальник природного газу не обмежуються в праві звернутися до Регулятора чи його територіальних підрозділів за відповідними роз’ясненнями щодо застосування  Правил постачання природного газу та правовідносин на ринку природного газу.

©2021 ТОВ Альтернативенерго. All Rights Reserved.

Search