Споживачам

  

ВИМОГИ ДО СПОЖИВАЧІВ:

 

          Споживачем електричної енергії може бути будь-який непобутовий споживач (юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа), власник об’єкта не побутового призначення, який купує електричну енергію для власних не побутових  потреб, та приєднався до умов  договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

 

ДОГОВІР ПРО ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧУ

 

          Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції, для чого споживач подає  електропостачальнику заяву-приєднання.

Завантажити у форматі DOC

 

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ:

Діючі комерційні пропозиції

Архівні комерційні пропозиції

 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕНЬ:

Інструкція про подання звернення/скарги/претензії

Загальний порядок дій учасників роздрібного ринку електричної енергії під час розгляду звернень, скарг та претензій споживачів містять Правила роздрібного ринку електричної енергії.

 

1.   Визначення термінів:

Звернення – запит Споживача на отримання інформації та/або консультації з питань постачання електричної енергії.

Претензія -  вимога Споживача про усунення порушень відповідного договору про постачання електричної енергії.

Скарга -  виражене Споживачем незадоволення з приводу постачання електричної енергії  з вимогою про поновлення його прав, порушених діями (бездіяльністю) Постачальника, а також захисту його законних інтересів.

2.  Форма подання звернень/скарг/претензій.

Споживач може подати звернення/скаргу/претензію будь-яким зручним способом (усно, письмово, шляхом надсилання електронного листа чи повідомлення, за допомогою особового кабінету, тощо).

Усне звернення/скаргу/претензію Споживач може  подати:

-      зателефонувавши за контактними телефонами Постачальника: 

(096)798-47-97, (067)313-81-71

-      при особистому прийомі посадовими особами Товариства.

Особистий прийом споживачів керівництвом Товариства проводиться  за адресою:  м. Бердянськ, вул. Грецька,31.

Усі звернення Споживачів на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду Споживачу повідомляється письмово або усно, за бажанням Споживача.

Письмове звернення/скаргу/претензію до ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО» можна подати наступним чином:

-          надіслати поштою на адресу: 71112 Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Грецька, буд. 31;

-          особисто звернутися до Товариства, за зазначеною вище адресою;

-          надіслати на електронну адресу Товариства Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. засобами електронної пошти

Електронні звернення подаються шляхом:

-          надсилання повідомлень за допомогою особистого кабінету Споживача;

-      за допомогою мобільного додатку "Енергетика Онлайн"  /EnergyOnline/, що можна скачати на Google Play:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.energyonline,  

Даний мобільний додаток розроблено та запроваджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. В ньому Споживач зможе оперативно надіслати скаргу до  електропостачальника та знайти відповіді на актуальні питання у сфері енергетики та комунальних послуг. 

3.   Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій

1) Повинно бути зазначено:

назва, юридична адреса Споживача, адреса знаходження об’єкта електропостачання.

2) Викладено суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

3) Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається. 

4.   Реєстрація звернень/скарг/претензій

Якщо відповідне звернення/скарга/претензія подане в усній формі – реєстрація Постачальником відбувається у день її отримання;

Реєстрація звернень/скарг/претензій, поданих в письмовій формі або шляхом електронного звернення, якщо вони отримані Постачальником не пізніше, ніж за 1 годину до завершення робочого дня – здійснюється даним робочим днем. У разі, якщо звернення/скаргу/претензію від Споживача отримано менш ніж за 1 годину до завершення робочого дня – реєстрація здійснюється не пізніше наступного робочого дня.

 

5.   Графік роботи ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО»

Понеділок –  П’ятниця: з 08:00 до 17:00;

Обідня перерва: з 12:00 до 13:00;

Субота, неділя – вихідні

          

 Порядок розгляду звернень/скарг/претензій

Загальний порядок дій учасників роздрібного ринку електричної енергії під час розгляду звернень, скарг та претензій споживачів містять Правила роздрібного ринку електричної енергії.

     

1.   Якщо в зверненні/скарзі/претензії вказана адреса електронної пошти, номер телефону або така інформація відома Товариству, здійснюється надання попередньої відповіді щодо можливості вирішення питання або повідомлення про початок розгляду звернення/скарги/претензії та строки його розгляду. Попередня відповідь надається протягом 1 робочого дня від дня отримання звернення/скарги/претензії.  

2.  ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО» розглядає звернення/скаргу/претензію в найкоротший строк, але не більше 30 календарних днів з дати отримання звернення/скарги/претензії, якщо менший строк не встановлено чинним законодавством,  Правилами роздрібного ринку електричної енергії, Кодексом системи передачі та Кодексом системи розподілу.

3.    Якщо під час розгляду звернення (скарги/претензії) необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку, строк розгляду звернення/скарги/претензії призупиняється на час проведення технічної перевірки або експертизи, про що повідомляється споживач, який подав звернення (скаргу/претензію). Відлік перебігу строку розгляду у цьому разі поновлюється з дати отримання результатів технічної перевірки або експертизи, про що повідомляється споживач, який подав звернення (скаргу/претензію). При цьому загальний строк розгляду зазначеного звернення (скарги/претензії) не може перевищувати 45 днів.

4.  ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО» розглядає звернення споживачів щодо перевірки правильності рахунку за електричну енергію у строк до 5 робочих днів з дня отримання ними такого звернення.

5.  Разом із відповіддю споживачу надається інформація щодо альтернативних механізмів та шляхів вирішення відповідних спорів (питань) та контактні дані відповідальних органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, уповноважених розглядати такі звернення/скарги/претензії.

6.  У разі отримання звернення (скарги/претензії) споживача з питань, що не належать до компетенції ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО», останнє надсилає таке звернення/скаргу/претензію за належністю відповідному учаснику роздрібного ринку відповідно до компетенції протягом 5 робочих днів, про що в цей же строк повідомляє Споживача.

7.  Звернення (скарги/претензії) Споживача, отримані  ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО» через оператора системи або орган державної влади, місцевого самоврядування, розглядаються Товариством у порядку, визначеному  Правилами РРЕЕ.

8.    Якщо споживач не згоден з рішенням, прийнятим за його зверненням/скаргою/претензією, він може оскаржити таке рішення шляхом звернення протягом 1 року з моменту його прийняття до Регулятора або енергетичного омбудсмена. Пропущений з поважної причини строк оскарження рішення може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

9.    Розгляд скарг споживачів на дії чи бездіяльність учасників роздрібного ринку та вирішення спорів між ними здійснюються Регулятором у порядку, визначеному правилами розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, та врегулювання спорів, затвердженими Регулятором.

10.  Споживач електричної енергії має право на компенсацію, що застосовується у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг.

11. Електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг. У порядку, затвердженому Регулятором.

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання.

 

Телефон для довідок за зверненнями споживачів: (096)798-47-97, (067)313-81-71

        Або електронним шляхом надіславши запит на:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

БЕЗКОШТОВНИЙ ПРАВОВИЙ СУПРОВІД КЛІЄНТІВ:

 

          ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВЕНЕРГО» забезпечує безкоштовний юридичний супровід своїх клієнтів при переході на нового постачальника, а також вирішення будь-яких правових питань, що виникають при укладанні договору про постачання лектричної енергії споживачу, а також в процесі виконання договірних зобов'язань в сфері електроенергетики.

ПОРЯДОК ДІЙ:

 

  1. Споживач надсилає лист-заяву (в довільній формі) на адресу ТОВ «Альтернативенерго» з проханням розглянути можливість постачання електричної енергії.
  2. До листа-заяви додається Опитувальний лист 1 прим.
  3. Протягом п’яти робочих днів ТОВ «Альтернативенерго» розглядає лист-заяву та приймає рішення щодо здійснення та умови постачання електричної енергії та впродовж 10 днів надсилає відповідний проект договору про постачання електричної енергії споживачу, або, у разі необхідності додаткового приведення розрахункового обліку у відповідність до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії – надає відповідні вимоги (а вже після їх виконання – проект договору).
  4. Споживач впродовж 20 днів розглядає, підписує договір про постачання електричної енергії, скріпляє печаткою та один примірник надає ТОВ «Альтернативенерго».
  5. У разі виникнення пропозицій та заперечень складається протокол розбіжностей, та розпочинається процес їх врегулювання згідно з існуючим законодавством.
  6. Після укладання договору про постачання електричної енергії належним чином, розпочинається процес постачання електричної енергії згідно умов вищевказаного договору.

 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА РОЗБІЖНОСТЕЙ

 

          Всі спори або розбіжності, що виникають між постачальником та споживачем, вирішуються шляхом переговорів на підставі укладеного Договору та у відповідності до чинного законодавства України. Спори між споживачем і постачальником вирішуються  шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом 10 робочих днів повідомити про результати їх розгляду. 

          У разі не вирішення Вашого питання, Ви можете звернутись до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП):

               Адреса: 03057 м. Киев, вул. Смоленська, 19

               веб-сайт: www.nerc.gov.ua

               электронная почта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

               Голова Комісії: тел .: (044) 277-30-01, 204-70-00; 60-00 (с)

               канцелярія: тел .: (044) 204-48-27; факс: 277-30-47

               электронное звернення (письме звернення, надзиратель от викторианна ме нінтернет або заселів електронного зв'язку): e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

               факс: (044) 277-30-47

Звернення до НКРЕКП чи його територіального підрозділу не позбавляє Споживача права на вирішення спору в судовому порядку. Усі спори між Сторонами, в яких не було досягнуто згоди, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством в Господарському суді за місцем реєстрації відповідача.         

 

 

©2022 ТОВ Альтернативенерго. All Rights Reserved.

Search